Konkurs fondacije Prosperitati

U okviru konkursa Fondacije Prosperitati za razvoj poljoprivrede od izuzetnog značaja, preduzeću Hollo Company su, kao pobedniku konkursa u kategoriji svinjogojstva, odobrena sredstva za izgradnju najmodernije farme svinja evropskog nivoa. Farma će imati osnovno stado od 750 nazimica, koja će raditi sa najnovijom tehnologijom u Evropi, koristeći najbolji genetski materijal.

Cilj ovog projekta je integracija malih uzgajivača u objedinjeni kvalitativni i kvantitativni sistem.